YmpyräKS-verkoston Ympäristövastuullisuuskumppanuus

Ympäristövastuulliskumppanuus on matalan kynnyksen maksuton sitoumus, jolla yritys, kunta, järjestö tai muu organisaatio voi osoittaa kehittävänsä ympäristövastuullisempia toimintatapoja. Ympäristövastuullisen toiminnan rakentaminen on jatkuva parantamisen prosessi, jonka tueksi Ympäristövastuullisuuskumppanuus on toteutettu.

Ympäristövastuullisuuskumppanuuden hyödyt

Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan pyrkimystä toimia ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla oman pätevyyden ja toimintaympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Ympäristövastuullisuuskumppanuus tarjoaa helpon tavan päästä alkuun systemaattisessa ympäristövastuullisuustyössä​​ ja viestiä vastuullisuusteoista. Ympäristövastuullisuuskumppanuuteen sitoutuvat organisaatiot saavat esittelyn YmpyräKS-verkoston nettisivulle, Ympäristövastuullisuuskumppanuus-logon käyttöönsä​ ja vertaistukea muilta sitoutuneilta organisaatioilta.

Ympäristövastuullisuuskumppanuuteen sitoutuneiden organisaatioiden verkosto toimii avoimen YmpyräKS-verkoston alla.

Miten mukaan?

Organisaatio sitoutuu mukaan Ympäristövastuullisuuskumppanuuteen asettamalla tavoitteita, joilla organisaatio edistää ympäristövastuullista toimintaa. Ehdotuksia tavoitteista on kirjattu sitoutumislomakkeelle, mutta tavoitteet voi myös määritellä itse yrityksen tarpeiden ja toiminnan mukaan. Linkki sitoutumislomakkeelle: Ympäristövastuullisuuskumppanuuden sitoumuslomake. Tavoitteita voi myös pohtia yhdessä YmpyräKS-verkoston edustajan kanssa käytävässä alkukartoituskeskustelussa​.

Sitoutuneet tahot, eli Ympäristövastuullisuuskumppanit, edistävät itse määrittämiään tavoitteita ja raportoivat edistymisestä kerran vuodessa.​


Lisätietoa:

Enni Huotari, enni.huotari@keskisuomi.fi, 0406759945

https://ympyraks.keskisuomi.fi/ymparistovastuullisuuskumppanuus/

Scroll to Top