Energiansäästöä mittaamisen ja seurannan avulla

Energiansäästöviikon (10.-16.10.) kunniaksi myös YmpyräKS-etäaamukahvien (14.10.2022) aiheena oli energia. Aamukahveilla puhuttiin vinkeistä ja esimerkeistä, joilla yritykset voivat vähentää energiankäyttöä ja samalla säästää rahaa ja pienetää ilmastopäästöjä.

Aiheeseen alusti Benet Oy:n Jouni Järvinen. Jouni puhui erityisesti energiankäytön nykytilan kartoittamisesta, mittaamisesta ja seurannasta. Nämä auttavat hahmottamaan, mistä asioista yrityksen energiankäyttö muodostuu ja miten energiankäyttöä on mahdollista tehostaa ja vähentää.

“Mitä ei mitata, sitä ei voi tietää.” — Jouni Järvinen

Energiankäytön nykytilan ja tehostamiskeinojen kartoittamisessa voi hyödyntää mm. energiakatselmuksia. Jouni korosti puheenvuorossaan myös säästötoimien merkitystä. Ensin kannattaa toteuttaa kaikki mahdolliset säästötoimet ja sen jälkeen miettiä isompia investointeja vaativia muutoksia, kuten lämmitystavan muutos.

Yrittäjän näkökulmaa energia-aiheeseen toi Paavolan maitotilan Tero Lahti. Muutama vuosi sitten Paavolan maitotilalla seurattiin vuoden ajan kaikkien sähköä kuluttavien laitteiden kulutusta. Tulokset olivat herätteleviä ja yllättäviäkin. Seurantaan perustuvan faktatiedon pohjalta on helppoa lähteä toteuttamaan toimia, joilla energiankulutusta voidaan pienentää.

“Turha on aina turhaa.” — Tero Lahti

Tero puhui myös turhasta energiankäytöstä ja tottumuksista. Tietyt asiat ja toimet on maatilalla, kuten muussakin yritystoiminnassa ja vaikka asumisessa, pakko hoitaa, vaikka energian hinta olisi korkealla. Energiankäyttöön liittyy myös paljon tapoja ja tottumuksia: valot ja laitteet jätetään sammuttamatta, vaikkei niitä enää tarvita, lämmintä vettä käytetään pitkään, vaikka vähemmälläkin pärjäisi, tilat pidetään lämpimänä, vaikka hieman viileämmässäkin viihtyisi jne. Tällä hetkellä korkeat energianhinnat ohjaavat säästämään. Turha energiankäyttö on kuitenkin turhaa myös silloin, kun energian hinta on edullinen.

Etäaamukahvien puheenvuorojen tallenteet löytyvät alta ja puhujien esitysmateriaali täältä: https://ympyraks.keskisuomi.fi/tapahtuma/etaaamukahvit-energia/


YmpyräKS-etäaamukahvit: Energiansäästöä ja yrityksen energiaratkaisuja 14.10. järjestivät yhteistyössä YmpyräKS-verkosto ja Koko Keski-Suomi säästää energiaa -kampanja.

YmpyräKS-verkostoa pyörittävät Keski-Suomen liitto, Business Jyväskylä, Business Äänekoski, Yrityskiihdyttämö BioPaavo, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen yrittäjät ja Viitasaaren kaupunki.

Energiansäästöä yrityksille, Jouni Järvinen

Paavolan maitotilan energiaratkaisuja, Tero Lahti

Scroll to Top