Ympäristövastuullisuuskumppanit

Muotoilutoimisto 2Loops

2Loops on muotoilutoimisto, joka on erikoistunut kiertotalouden ja kestävän kehityksen edistämiseen. Me tarjoamme monipuolista osaamista palvelu- ja valintamuotoilusta sekä kiertotalousmuotoilusta. Kehitämme palveluita, jotka edistävät mm. vähähiilistä liikkumista, kestävää kuluttamista, resurssien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä sekä jakamistaloutta. Työmme on innostava sekoitus muotoiluajattelua, kiertotalousymmärrystä ja monialaista yhteistyötä. Työskentelemme kuntien ja kaupunkien kanssa erilaisissa hankkeissa, myös yritykset ovat asiakkaitamme. Kestävyysteemaan erikoistuminen on ollut meille luonnollinen valinta, sillä kaikki on lähtenyt omista arvoistamme. Muotoilua voi käyttää monipuolisesti osana kestävyystyötä ja on huikeaa, että voimme luoda omalla ammattitaidollamme kestävämpää tulevaisuutta!

Vuoden 2024 aikana 2Loops on sitoutunut edistämään seuraavia tavoitteita:

 • Huomioimme toiminnassamme jatkossakin aiemmin asettamamme tavoitteet

Lisäksi asetamme uusia tavoitteita:

 • Tarjoiluissa suositaan kasvipohjaisia sekä sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa)​
 • Etätoimistojemme sähkö on täysin uusiutuvista energianlähteistä
 • Valaistuksessa siirrytään led-lamppuihin

Vuoden 2023 aikana 2Loops toteutti seuraavat tavoitteet:

 • Huomioidaan tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa ympäristö- ja ilmastonäkökohdat. Kaikki projektimme vuonna 2023 liittyivät kestävän kehityksen edistämiseen.
 • Järjestetään kokoukset mahdollisuuksien mukaan videokokouksina ja tarjotaan etäosallistumisen mahdollisuutta / Suositaan etäkokouksia ja sähköistä asiointia. Olemme kokoustaneet etänä kaikki palaverit, joissa se on ollut mahdollista, eli suurimman osan.
 • Tilojen käytön tehokkuutta tarkastellaan. Yrityksellämme ei ole omaa toimitilaa. Hyödynnämme työskentelyyn etätyöpisteitä ja yhteiskäyttötiloja, joten tilojen käyttö on jo tehokasta.
 • Hankinnoissa otetaan huomioon kestävyys- ja ympäristökriteerit: Ostamme mahdollisuuksien mukaan toimistokalusteet ja muut työvälineet second handina. Vuonna 2023 ei ole ollut isompia hankintoja. Messuilla olemme hyödyntäneet olemassa olevia laitteita mm. tietokone + näyttö ja somisteita mm. viherkasvit ja esiteteline. Ostimme uutena ainoastaan pöytäliinan, jota käytämme messuilla jatkossakin.
 • Tarjotaan etätyömahdollisuus sitä haluaville. Olemme työskennelleet etänä aina, kun se on mahdollista.
 • Työmatkustamisessa suositaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Etätyöskentelyn vuoksi päivittäistä työmatkustamista ei ole. Valitsemme työmatkustamiseen joukkoliikenteen aina, kun se on mahdollista ja järkevää.
 • Jätteet lajitellaan ja kierrätetään vähintään lain vaatimalla tavalla. Paperittomassa toimistossa ja sähköisesti työskennellessä tulee hyvin vähän jätettä. Fyysisistä työpajoista muodostuvat jätteet (paperi ja teippi) olemme lajitelleet asianmukaisesti.
 • Materiaalihävikki pidetään mahdollisimman pienenä. Mitoitamme fyysisien työpajojen materiaalit osallistujamäärän mukaan, joten materiaalihävikkiä (paperia) muodostuu hyvin vähän. Uusiokäytämme materiaalit mahdollisuuksien mukaan esim. isot rullapaperit, joita on käytetty posti-it lappujen pohjana. Käytämme usein uudelleenkäytettävää sinitarraa teipin sijasta.
 • Edistetään paperittomuutta ja käytetään sähköisiä palveluja esim. laskutuksessa / Vähennetään paperin kulutusta. Käytössämme on sähköinen kirjanpito ja laskutus. Tulostamme ainoastaan pakolliset asiat esim. fyysisten työpajojen työkirjapohjat.
 • Tuotetaan palveluita, joilla luonnonvarojen käyttöä voidaan seurata ja vähentää. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet vuonna 2023 projekteja, joiden avulla luonnonvarojen käyttöä voidaan vähentää. (mm. Zero Waste -pilottikokeilu / Jätteetön Jyväskylä ja Tekstiilien ja vaatteiden uusi elämä -pilottikokeilu).

Viitasaaren kaupunki

Viitasaari on pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitseva noin 6000 asukkaan kodikas ja moderni maaseutukaupunki. Arvojamme ovat vastuullisuus, rohkeus ja avoimuus. Haluamme tukea kaupunkimme kehittymistä kestävästi ja innovatiivisesti. Tavoittelemme vireää elinkeinoelämää ja monipuolista työpaikkatarjontaa sen tukemiseksi. Yrityksiä haluamme kannustaa liittymään kanssamme Ympäristövastuullisuuskumppaniksi, koska koemme, että vastuullisuus on osa menestyvää ja nykyaikaista yritystoimintaa.

Viitasaari on sitoutunut edistämään seuraavia tavoitteita:

 • Viitasaaren kaupunki kuuluu Hinku-verkostoon, jonka myötä tavoitteemme on 80 % päästövähennys vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on luoda vuoden 2023 aikana Viitasaaren ilmastosuunnitelma, jossa määritettään päästövähennyksen vaatimia toimenpiteitä. Ilmastotoimista on tavoitteena viestiä Viitasaaren ilmastovahdin kautta. Tavoitteena on myös, että kaupungin kestävän kehityksen toimikunta kokoontuu säännöllisesti.
 • Vedenkulutusta seurataan ja vähennetään, ja mahdollistetaan veden virtaaman, paineen ja veden lämpötilan säädöt vesikalusteissa
 • Hankinnoissa huomioidaan ympäristövastuullisuus
 • Mahdollistetaan etätyö. Kannustetaan henkilöstöä päästöttömään ja vähäpäästöiseen työmatkaliikuntaan.
 • Hankitaan sähköisiä lastipyöriä, joilla voidaan korvata osa pakettiautoilla ajosta
 • Kehitetään organisaation lajittelumahdollisuuksia. Lisätään lajitteluosaamista sekä organisaatiossa että kuntalaisten keskuudessa
Scroll to Top