Skip to content
Etusivu » Ympäristövastuullisuuskumppanit

Ympäristövastuullisuuskumppanit

Muotoilutoimisto 2Loops

2Loops on muotoilutoimisto, joka on erikoistunut kiertotalouden ja kestävän kehityksen edistämiseen. Me tarjoamme monipuolista osaamista palvelu- ja valintamuotoilusta sekä kiertotalousmuotoilusta. Kehitämme palveluita, jotka edistävät mm. vähähiilistä liikkumista, kestävää kuluttamista, resurssien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä sekä jakamistaloutta. Työmme on innostava sekoitus muotoiluajattelua, kiertotalousymmärrystä ja monialaista yhteistyötä. Työskentelemme kuntien ja kaupunkien kanssa erilaisissa hankkeissa, myös yritykset ovat asiakkaitamme. Kestävyysteemaan erikoistuminen on ollut meille luonnollinen valinta, sillä kaikki on lähtenyt omista arvoistamme. Muotoilua voi käyttää monipuolisesti osana kestävyystyötä ja on huikeaa, että voimme luoda omalla ammattitaidollamme kestävämpää tulevaisuutta!

2Loops on sitoutunut edistämään seuraavia tavoitteita:

 • Huomioidaan tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa ympäristö- ja ilmastonäkökohdat
 • Järjestetään kokoukset mahdollisuuksien mukaan videokokouksina ja tarjotaan etäosallistumisen mahdollisuutta
 • Tilojen käytön tehokkuutta tarkastellaan: Yrityksellämme ei ole omaa toimitilaa. Hyödynnämme työskentelyyn etätyöpisteitä ja yhteiskäyttötiloja.
 • Hankinnoissa otetaan huomioon kestävyys- ja ympäristökriteerit: Ostamme mahdollisuuksien mukaan toimistokalusteet ja muut työvälineet second handina.
 • Suositaan etäkokouksia ja sähköistä asiointia
 • Tarjotaan etätyömahdollisuus sitä haluaville
 • Työmatkustamisessa suositaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä
 • Jätteet lajitellaan ja kierrätetään vähintään lain vaatimalla tavalla
 • Materiaalihävikki pidetään mahdollisimman pienenä
 • Vähennetään paperin kulutusta
 • Tuotetaan palveluita, joilla luonnonvarojen käyttöä voidaan seurata ja vähentää.

Viitasaaren kaupunki

Viitasaari on pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitseva noin 6000 asukkaan kodikas ja moderni maaseutukaupunki. Arvojamme ovat vastuullisuus, rohkeus ja avoimuus. Haluamme tukea kaupunkimme kehittymistä kestävästi ja innovatiivisesti. Tavoittelemme vireää elinkeinoelämää ja monipuolista työpaikkatarjontaa sen tukemiseksi. Yrityksiä haluamme kannustaa liittymään kanssamme Ympäristövastuullisuuskumppaniksi, koska koemme, että vastuullisuus on osa menestyvää ja nykyaikaista yritystoimintaa.

Viitasaari on sitoutunut edistämään seuraavia tavoitteita:

 • Viitasaaren kaupunki kuuluu Hinku-verkostoon, jonka myötä tavoitteemme on 80 % päästövähennys vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on luoda vuoden 2023 aikana Viitasaaren ilmastosuunnitelma, jossa määritettään päästövähennyksen vaatimia toimenpiteitä. Ilmastotoimista on tavoitteena viestiä Viitasaaren ilmastovahdin kautta. Tavoitteena on myös, että kaupungin kestävän kehityksen toimikunta kokoontuu säännöllisesti.
 • Vedenkulutusta seurataan ja vähennetään, ja mahdollistetaan veden virtaaman, paineen ja veden lämpötilan säädöt vesikalusteissa
 • Hankinnoissa huomioidaan ympäristövastuullisuus
 • Mahdollistetaan etätyö. Kannustetaan henkilöstöä päästöttömään ja vähäpäästöiseen työmatkaliikuntaan.
 • Hankitaan sähköisiä lastipyöriä, joilla voidaan korvata osa pakettiautoilla ajosta
 • Kehitetään organisaation lajittelumahdollisuuksia. Lisätään lajitteluosaamista sekä organisaatiossa että kuntalaisten keskuudessa