Ympäristövastuullisuuskumppanuus

Ympäristövastuullisuuskumppanuus on matalan kynnyksen maksuton sitoumus, jolla yritys, kunta, järjestö tai muu organisaatio voi osoittaa kehittävänsä ympäristövastuullisempia toimintatapoja. Ympäristövastuullisen toiminnan rakentaminen on jatkuva parantamisen prosessi, jonka tueksi sitoumus on toteutettu.

Ympäristövastuullisuuskumppanuuteen voi sitoutua verkkolomakkeella: Ympäristövastuullisuuskumppanuuden sitoumuslomake. Sitoutuneet tahot, eli Ympäristövastuullisuuskumppanit, edistävät itse määrittämiään tavoitteita ja raportoivat edistymisestä kerran vuodessa.​ Sitoumus on maksuton.

Tavoitteet

 • Ehdotuksia tavoitteista on kirjattu sitoutumislomakkeelle, mutta tavoitteet voi myös määritellä täysin itsenäisesti yrityksen tarpeiden ja toiminnan mukaan. ​
 • Sitoutumislomaketta voi hyödyntää myös yrityksen omien ympäristövaikutusten arviointiin. ​
 • Tavoitteita voi pohtia yhdessä YmpyräKS-verkoston edustajan kanssa käytävässä alkukartoituskeskustelussa​
 • Sitoutuneiden yritysten verkosto toimii avoimen YmpyräKS-verkoston sisällä​

Mitä sitoutuneet yritykset saavat?​

 • Helpon tavan päästä alkuun systemaattisessa ympäristövastuullisuustyössä​​
 • Yrityksen esittelyn YmpyräKS-verkoston nettisivuille ​​
 • Ympäristövastuullisuuskumppanuus-logon käyttöönsä​​
 • Vertaistukea muilta yrityksiltä vapaaehtoisissa vuosittaisissa tapaamisissa​​
 • Sitoutuneille yritykselle voidaan järjestää kohdennettuja infotilaisuuksia yhteisten tarpeiden mukaan​​
 • Mitä muuta tukea toivoisit?

Sitoutumalla yritys lupaa

 • Edistää ja seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista​​
 • Toimittaa lyhyen esittelyn yrityksestä nettisivuille julkaistavaksi​​
 • Raportoida tavoitteiden toteutumisesta vuosittain yksinkertaisella lomakkeella​​
 • Asettaa uusia tavoitteita toteutuneiden tilalle
 • Raportointipohjaan voit tutustua seuraavan linkin kautta:​​ linkki raportointipohjaan (excel).
Scroll to Top