Materiaalipankki

Oppaat ja työkirjat

Vihreällä piirretty aurinko

Yrityksen ilmastotyön askeleet -työkirja ↗

Tämä työkirja auttaa yrityksen alkuun ilmastotyössä. Työkirjan kysymykset auttavat toiminnan tarkastelun käynnistämisessä sekä tunnistaamaan vaikuttavimmat toimet ja askeleet kohti hiilineutraalia ja kestävää liiketoimintaa.

Opas pk-yrityk­sille: näin varaudut yritysvastuun EU-lainsää­däntöön

Vastuullisuuden EU-sääntely etenee nyt isoin harppauksin. EK on laatinut suomalaisia pk-yrityksiä palvelevan tiiviin oppaan, joka auttaa pääsemään nopeasti kartalle olennaisimmista EU-lakihankkeista ja niiden suorista ja epäsuorista vaikutuksista pk-yrityksille.

Green ICT: hankkijan opas

Oppaassa esitellään toimenpideideoita vähäpäästöisempiin ICT-laitteiden ja palveluiden hankintoihin. Lisäksi kuvataan suurimmat ICT-laitteiden ja -palveluiden vaikutukset ilmastolle, ympäristölle ja sosiaaliselle kestävyydelle. 

Green ICT: pk-yrityksen tietosalkku ↗

Opas auttaa pk-yrityksiä ottamaan käyttöön ilmasto- ja ympäristöystävällisiä digitaalisia ratkaisuja yritystoiminnan hyväksi. Tietosalkku lähestyy vihreän siirtymän muutosta kuuden eri aihepiirin ja kahdentoista organisaation tarinan kautta.

Yrittäjän ilmasto-opas ↗

Yrittäjän ilmasto-opas esittelee yksinkertaisia keinoja, joilla ilmastonmuutosta voi torjua yritystoiminnassa.

Yritysvastuun itsearviointi ↗

Yritysvastuun itsearviointi on sähköinen työkalu yrityksesi vastuullisen liiketoiminnan edelleenkehittämiseen.

Kaupan alan pk-yritysten vastuullisuustyön työkalu

Kaupan liiton kokoama, erityisesti pk-yritysten vastuullisuustyön tueksi kaksiosainen työkalu, joka sisältää tarkistuslistoista koostuvan Kestävän liiketoiminnan johtamisen työkalun sekä Kerro vastuullisuudesta – vinkkejä viestintään -oppaan.

Green ICT: hankkijan opas

Opas auttaa organisaatioita tekemään punnitumpia digihankintoja. Oppaassa esitellään toimenpideideoita, joilla organisaation ICT-hankinnoista saa vähäpäästöisempiä. Lisäksi opas kertoo ICT-laitteiden ja -palveluiden vaikutuksista ilmastolle, ympäristölle ja sosiaaliselle kestävyydelle.

Hiilijalanjälkilaskurit

Y-HIILARI ↗

Y-HIILARI on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämä työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu sisältää laskurin ja ohjeen. Työkalun käyttö on maksutonta.

Järjestön hiilijalanjälkilaskuri ↗

Helsingin yliopiston Hiilifiksu järjestö -hankkeessa tehty, erityisesti järjestöille räätälöity  hiilijalanjälkilaskuri.

Climpactor ↗

Climpactor on Teknologiateollisuus ry:n tekemä yrityksille suunniteltu työkalu, jonka avulla voit laskea yrityksen ja tuotteiden ilmastovaikutuksia sekä selvittää, millainen on yrityksen yhteiskunnallinen kädenjälki.

GHG protocol ↗

GHG-protokollan mukainen hiilijalanjälkilaskuri yrityksille. Englanninkielinen.

WWF Green Officen ilmastolaskuri ↗

Erityisesti toimistoille suunnattu hiilijalanjälkilaskuri. Saatavissa ilmainen ja maksullinen versio.

Yritysten ympäristövastuullisuus: raportteja ja selvityksiä

Yritysten ilmastotekoja -kyselyn tulokset

Raportti YmpyräKS-verkoston, Viitasaaren ilmastohankkeen, Witaksen ja Polku 2.0. -hankkeen toteuttaman kyselyn tuloksista.

EK:n vastuullisuusbarometri 2021 ↗

Tuloksia Elinkeinoelämän toteuttamasta PK-yritysten vastuullisuusbarometrista.

Kauppakamarin ilmastokysely

Keski-Suomen tuloksia kauppakamarin jäsenyrityksilleen toteuttamasta ilmastotekoja käsittelevästä kyselystä. Tiedote: Keskisuomalaiset yritykset kokevat saavansa ilmastotoimista taloudellista hyötyä.

Verkostot ja Keski-Suomen kestävän kehityksen hankkeet

FISU-verkosto ↗

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI) ↗

Sivulta löytyy vinkkejä, työkaluja, käytäntöjä, motivointia ja muuta tukea verkostomaisen, yritysten ja kunnan välisen ilmastoyhteistyön aloittamiseen ja ylläpitämiseen.

Polku 2.0 -hanke ↗

POLKU 2.0 -hanke tarjoaa maksuttomia koulutuksia kestävyysteemoista eri puolilla Keski-Suomea. Koulutukset sopivat kaikille aloille, ja niissä käsitellään esimerkiksi vastuullisuustyön aloittamista, hiilijalanjäljen laskentaa, kiertotaloutta ja vastuullisuusviestintää.”

Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hanke ↗

Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hankkeen (ESR) tavoitteina ovat kestävän liiketoiminnan kehittäminen ja kestävän yrittäjyyden toimintatavan mallintaminen Keski-Suomessa. Hankkeen aikana tuotetaan yrittäjyyden käsikirja tukemaan kestävää yrittäjyyttä.

Kestävä liikkuminen

Fiksusti töihin -sivusto ↗

Sivusto kokoaa faktoja ja vinkkejä kestävän liikkumisen edistämiseen kodin ja työpaikan välisille matkoille, sekä työpäivän aikaisille siirtymille.

Vastuullinen kuljetustoiminta (Traficom)

Traficomin sivu tarjoaa näkökulmia ja materiaaleja kuljetustoiminnan vastuullisuuden edistämiseen.

Työkaluja yritysneuvojille

Vihreällä piirretty aurinko

Yritysten vihreä siirtymä: opas yritysneuvojille

Oppaaseen on koottu vinkkejä ja askelmerkkejä, joiden avulla yritysneuvoja voi tukea yrityksen kilpailukykyä. Opas sisältää Vähähiilisyys ja kiertotalous neuvontaprosessissa -muistilistan sekä paljon tahoja, jotka tarjoavat tukea ympäristövastuullisuuden edistämisessä.

Yrityksen ilmastotyön askeleet -työkirja

Yrityksille suunnattu työkirja auttaa yrityksen illmastotyön käynnistämisessa. Työkirjan kysymykset tarjoavat myös yritysneuvojille mahdollisuuden tarkastella yrityksen ilmastotyön merkittävimpiä toimenpiteitä ja päästövähennystoimien polkua.

Rahoitus

Biotalouden rahoituslähteet

Palveluun on koottu pysyviä kotimaisia rahoituslähteitä, ministeriöiden merkittävimpiä rahoitushakuja sekä muita rahoitukseen liittyviä palveluita.

Energiatehokkuuden rahoitus

Sivustolta löytyy rahoitusinstrumentteja energiatehokkuuden edistämiseen ja energitehokkuusinvestointeihin.

Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet

Sivulta löytyy kiertotaloutta tukevia ajankohtaisia rahoitushakuja.

Hiilineutraali Suomi -rahoitus

Tietopankki kasaa yhteen ilmastonmuutokseen hillintään liittyviä rahoituksia.

Muut työkalut

Ilmasto-SWOT

Työkalun avulla yritys pystyy suunnittelemaan strategiaansa ja liiketoimintansa sen pohjalta, miten ilmastonmuutoksen oletetaan vaikuttavan yrityksen toimintaympäristöön. Työkalu yhdistää elinkaarimenetelmän ja SWOT-analyysin.

Scroll to Top