Yritysten ilmastotekojen hyödyt

12 keskisuomalaista yritystä osallistui kesän ja syksyn aikana YmpyräKS-verkoston toteuttamaan viestintäkampanjaan, jossa kuvattiin yritysten ilmastotekoja. Teot on koostettu neljäksi videoksi, jotka tekevät näkyväksi ilmastotyön monipuolisuutta, konkreettisuutta ja hyötyjä. Videoilla esiintyvät yritykset edustavat eri aloja, ovat eri kokoisia ja eri puolilta Keski-Suomea. Mahdollisuus tehdä ilmastotekoja ei siis ole riippuvainen yrityksen koosta tai toimialasta. Arvioiden* mukaan yritysten osuus kunnan päästöistä on noin 45 %. Yrityksillä on siis merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Videoilla esiintyvät yritykset ovat myös hyviä esimerkkejä siitä, miten kestävillä ja vastuullisilla teoilla voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä.

Keskisuomalaisten yritysten ilmastotekoja -videot käsittelevät neljää teemaa: energiaa, liikkumista ja logistiikka, hiilikädenjälkeä ja kestävyyden kokonaisvaltaista huomioimista. Energiatehokkuus ja energian säästäminen ovat olleet syksyn teema. Energiaa käsittelevällä videolla yritykset Reka Kaapeli, asumisyksikkö Vehkoonranta ja Ahosen Taimisto kertovat energiaratkaisuistaan, joilla ovat onnistuneet säästämään sekä päästöjä että rahaa. Yritysten esimerkeissä näkyy myös ennakointi. Energian hinnan ollessa nyt kallista, muutamia vuosia sitten tehdyt ratkaisut, esim. aurinkopaneelien asennus, näyttäytyy nyt entistä järkevämpänä ratkaisuna ja takaisinmaksuajat ovat lyhentyneet.

Liikkumisen ja logistiikan ilmastotekoja esittelevä video kuvaa hyvin sitä, miten eri kokoisissa ja eri tyyppisissä yrityksissä ilmastotekoja voi tehdä. Videolla Artlo, Rekka Group ja Huvimestari puhuvat liikkumisesta lastipyörällä, kierrätettyjen pakkausmateriaalien hödyntämisestä ja taloudellisesta ajotavasta. Yritykset puhuvat myös syistä ilmastotekojen takana: yrittäjän ja yrityksen arvot, käytännöllisyys, tahto olla mukana kestävämmän tulevaisuuden turvaamisessa ja resurssiviisaus, joka tuo mukanaan myös taloudellista hyötyä.

Hiilikädenjälki on noussut viime vuosina hiilijalanjäljen rinnalle ilmastokeskustelussa. Yrityksen hiilikädenjäljellä tarkoitetaan päästövähennyspotentiaalia eli käytännössä yrityksen tuotteita, palveluita ja prosesseja, joilla voidaan vähentää asiakasyrityksen päästöjä. Tästä teemasta kertovat HT Laser / Elekmerk, Muotoilutoimisto 2Loops ja Lamit, jotka omassa toiminnassaan tuottavat muiden yritysten tarpeisiin palveluita ja teknologioita, jotka mahdollistavat positiivisia ilmastovaikutuksia ja asiakasyrityksen hiilijalanjäljen pienenemisen. Hiilikädenjälki kuvaa positiivisia vaikutuksia ja eduista viestiminen on yrityksille mielekkäämpää kuin negatiivisten vaikutusten pienentäminen. Hiilikädenjäljen merkityksen yritysten markkinoinnissa ja esim. investointipäätöksissä odotetaankin nousevan tulevina vuosina.

Kokonaisvaltaista kestävyyden huomioimista kuvaavalla videoilla Kielo Office Solutions, cocktailbaari DeLorean ja Nuorisokeskus Piispala kertovat vastuullisuuden ja kestävyyden huomioimisesta hankinnoissa, palveluissa ja toimintatavoissa. Yritykset näyttävät esimerkkejä siitä, miten ilmastoteot voi ottaa osaksi useita tai kaikkia yrityksen prosesseja. Tämä vaatii sitoutumista ja vanhojen toimintamallien kyseenalaistamista, mutta tuo mukanaan säästöjä ja luo positiivista mielikuvaa yrityksestä.

Keskisuomalaisten yritysten ilmastotekoja -videot on tuotettu ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa “YmpyräKS-verkosto Keski-Suomen ilmastotyön vauhdittajana”. Kaikki videot ovat katsottavissa Keski-Suomen liiton Youtube-kanavalla ja oheisen linkin takana: https://ympyraks.keskisuomi.fi/keskisuomalaisten-yritysten-ilmastotekoja/. Videot on toteuttanut Video-Ville.

*https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-fi/Ilmastotyo/Yritysyhteistyo/Kunnat

Lisätietoja:

Enni Huotari
enni.huotari@keskisuomi.fi,  
p. 0406759945 

Scroll to Top